SE-MA-FOR - STUDIO

Światowej klasy specjaliści w produkcji animacji poklatkowej, lalek, dekoracji i konstrukcji z Oscarem na koncie.

AKTUALNOŚCI

Dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w muzeum animacji działającym przy Fundacji Filmowej Se-ma-for powstały nowe pracownie warsztatowe. W pracowniach tych prowadzone będą zajęcia dla dzieci, młodzieży a nawet dla seniorów. Zainstalowano pięć stanowisk do animacji poklatkowej - wyposażonych w stoły - wieloplany, aparaty fotograficzne pełniące funkcje kamer, statywy, sprzęt oświetleniowy i komputery z oprogramowaniem. Dodatkowo w jednej z pracowni zainstalowano tablicę interaktywną z...

SE-MA-FOR - MUZEUM ANIMACJI

Odwiedź jedyną w Polsce interaktywną placówkę poświęconą technikom, technologii i historii animacji.

AKTUALNOŚCI

SE-MA-FOR - FESTIVAL ANIMACJI

Pierwszy w Europie i drugi na świecie międzynarodowy festiwal poświęcony trudnej sztuce animacji stop motion.

AKTUALNOŚCI

Planowany festiwal animacji poklatkowej Se-ma-for Film Festival został przesunięty na pażdziernik 2015 roku.

SE-MA-FOR - FUNDACJA FILMOWA

Stworzona, by wspierać młodych twórców animacji, promować animację i edukować w jej zakresie na całym świecie.

Do priorytetów Fundacji należy wsparcie rozwoju polskiej animacji dla dzieci, jak też pomoc młodym twórcom filmowym w ich rozwoju artystycznym i zawodowym. Wspieramy debiuty filmowe, drugie filmy oraz wszelkie dzieła o wysokiej wartości, tak formalnej, jak i treściowej. Każdy, kto zapuka do drzwi Fundacji z wartym uwagi projektem, spotka się z pomocą i życzliwym przyjęciem.